Vervoersvoorwaarden

Indien u reist met TESO dient u zich tijdens het verblijf in de veerhavens en tijdens de overtocht te houden aan de door de Stichting Vervoeradres vervoersvoorwaarden ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde Algemene Veerboot- en Beurtvaartcondities, laatste versie. Deze worden u op aanvraag gratis verstrekt.

Voor schade ontstaan aan rij- en voertuigen, de hiermee vervoerde goederen alsmede schade aan bagage enzovoort zijn N.V. Texels Eigen Stoomboot Onderneming en de bij deze rederij in dienst zijnde personen in gevolge deze condities niet aansprakelijk.

Onze medewerkers zijn gerechtigd om mensen die de aanwijzingen of voorschriften niet opvolgen, de toegang tot de veerboot en de veerhavens te ontzeggen. 

Hieronder kunt u de vervoersvoorwaarden downloaden. In geval van strijd tussen de voorwaarden en de Algemene Veerboot- en Beurtvaartcondities, prevaleren de algemene voorwaarden van N.V. Texels Eigen Stoomboot Onderneming.